Go to Nikolaos Xydias Typaldos
Gallery

 

still life with artichokes

still life with artichokes