Go to Nikolaos Xydias Typaldos
Gallery

 

still life with melon and jug

still life with melon and jug