Tsukioka Yoshitoshi 月岡 芳年

1839-1892 Japan-Ukiyo-e

Click an Image to Enlarge

Adachi
Moor

Adachi Moor


Hiyoshimaru
meets Koroku

Hiyoshimaru meets Koroku on Yahagibashi

Inada Kyuzo
Shinsuke

Inada Kyuzo Shinsuke

Inaba
Mountain Moon

Inaba Mountain Moon


Tomigoro

Tomigoro


Horyukaku

Horyukaku

Looking
Itchy

 Looking Itchy

Yoshi
Rats

Yoshi Rats

Muraoka Head
Housemaid-

Muraoka the Head Housemaid of Konoe Family

Mori
Bomaru

Mori Bomaru

Lu
Zhishen

Lu Zhishen Smashes a Guardian Statue at his Temple in a Drunken Rage

Narihira and Nijo
no Tsubone-

Narihira and Nijo no Tsubone at the Fuji River

Sugata
Dance

Sugata Dance

Shimbashi and
Yanagibashi

Shimbashi and Yanagibashi

Sakuma
Daigaku

Sakuma Daigaku

Aspects of the
Moon

One Hundred Aspects of the Moon

Taira
Tadanori

Taira Tadanori

The Moon on
Musashi Plain

The Moon on Musashi Plain

Tokugawa Yoshinobu
Leaving for Edo

Tokugawa Yoshinobu Leaving for Edo

Tukioka
Yositosi

Tukioka Yositosi